Nowości
Z Ukrainou v serci hudoznij rozpis Marii Timak With Ukraine in the heart art paiting of Maria Tymiak
Dzienniki z lat 1877 1891
Krakowskie silvae rerum szkice o ludziach
Karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury w Hiszpanii studium prawnoporównawcze
Życie codzienne kobiet w 20 leciu międzywojennym na łamach Tygodnika Ilustrowanego informator
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Vep'xvajeebi mxatvart'a ot'xi t'aoba The Vepkhvadzes four generations of artists
Henryka Justyńska Gruzja malarstwo Galeria Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Krakowie
King Erekle
cultural heritage of Georgia 2016 2017
Zygmunt Waliszewski 1897 1936 prace młodzieńcze katalog wystawy
 
Modernizm i PRL
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece