New items
Leonardo da Vinci Lady with an ermine treasures from the Princes Czartoryski Museum exhibition organized by the Princes Czartoryski Foundation at the National Museum in Cracow coordinated by Brain Trust Inc
Łempicka sztuka
Towards the Bauhaus
Codzienne zmagania o nową zabawkę z dziejów kieleckich spółdzielni zabawkarskich
Sowiety na ławie oskarżonych polskie uczestnictwo w propagandowej zimnej wojnie we Francji w latach 1947 1952
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Kartuli gemos memkvidreoba Heritage of Georgian taste
Borys Romanowski Stare Tbilisi
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Rita Serengeti Rita Xac'aturiani
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
 
Modernizm i PRL
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
W powojennej Polsce 1945 1948
Socrealizm w malarstwie polskim
 
Most often loaned books in the library