New items
Piękno zdeptane kult brzydoty
Polskie oblicze dzisiejszego Chrystusa twórczość rzeźbiarska Antoniego Rząsy
Frantisek Schmoranz st a rod Schmoranzu ze Slatinan
Od Horodła do Horodła 1413 2013 unia horodelska dzieje i pamięć wystawa Muzeum Zamojskiego w Zamościu i Muzeum Historii Polski Muzeum Zamojskie w Zamościu 29 IX 31 IX 2013
Poselstwo RP w Bernie przemilczana historia
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Zygmunt Waliszewski
Borys Romanowski Stare Tbilisi
Georgian clothing XVI XVIII cc
Polscy artyści w Gruzji Polish artists in Georgia
Vep'xvajeebi mxatvart'a ot'xi t'aoba The Vepkhvadzes four generations of artists
 
Modernizm i PRL
Modny PRL
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954