Nowości
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
4 Międzynarodowa Wystawa Mała Forma Graficzna 13x18 Dialog warsztatu z cyfrą 4th International Exhibition Small Graphic Form 13x18 A dialogue of traditional workshop with the digit
Natura i sztuka
Hantai Klee and other abstractions
Tempus non edax rerum inicjatywy i fundacje artystyczne ks kanonika Michała Krassowskiego ok 1680 przed 1768
 
Modernizm i PRL
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
Barbara Hoff
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
W powojennej Polsce 1945 1948
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece