Nowości
Sławę nam znaczono stworzyć katalog wystawy
Design 32 konkurs 2022 Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych Competition 2022 The Best Design Diplomas from Academies of Fine Arts and Design
Textus pictura musica średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot badań interdyscyplinarnych
Aktualne wyzwania w ochronie dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Życie codzienne kobiet w 20 leciu międzywojennym na łamach Tygodnika Ilustrowanego informator
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Gruzinskaa numizmatika
Merab Abramishvili
Vep'xvajeebi mxatvart'a ot'xi t'aoba The Vepkhvadzes four generations of artists
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Golden fleece art of Gera Izolda Melikishvili Tsitsino Mumladze Maia Nagladze David Okujava Ketevorgia
 
Modernizm i PRL
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 1
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece