New items
Cricoteka informator
Oblicza plakatu kolekcja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego Many faces of the poster Irena Hochman and Tadeusz Mysłowski collection
500 lat dzwonu Zygmunta
Bardzo nam się podoba współczesna sztuka pytania
4 Międzynarodowa Wystawa Mała Forma Graficzna 13x18 Dialog warsztatu z cyfrą 4th International Exhibition Small Graphic Form 13x18 A dialogue of traditional workshop with the digit
 
Modernizm i PRL
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Moda w rytmie epoki
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
 
Most often loaned books in the library