New items
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia przewodnik po wystawie Seismograph of the acceleration age exhibition guidebook
Krośnieńskie Huty Szkła Krosno
Wanda Czełkowska art is not rest
practical guide to costume mounting
August Zamoyski nie tylko z archiwum not just from the archives
 
Modernizm i PRL
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
W powojennej Polsce 1945 1948
 
Most often loaned books in the library