New items
Opowieści pana Franciszka i o panu Franciszku z przyśpiewkami
Skarbiec rozmaitych scjencji historia Rzeczypospolitej w sylwie z 1759 roku
Golden fleece art of Gera Izolda Melikishvili Tsitsino Mumladze Maia Nagladze David Okujava Ketevorgia
Na drodze do współczesności Archiwum Narodowe w Krakowie ludzie miejsca praca 1878 2021
Nakit iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu izlozba s povodom Muzej Mimara Zagreb 31 sijecnja 23 veljace 2014
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Zygmunt Waliszewski
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Polscy malarze w Gruzji wystawa Tbilisi listopad 2001 Polish painters in Georgia exhibition November 2001
Zygmunt Waliszewski 1897 1936 prace młodzieńcze katalog wystawy
Polscy artyści w Gruzji Polish artists in Georgia
 
Modernizm i PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Dizajn tamtych czasów
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
 
Most often loaned books in the library