New items
Sztuka współpracy studium grup artystycznych w czasach PRL
500 lat dzwonu Zygmunta
Wanda Czełkowska art is not rest
Oblicza plakatu kolekcja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego Many faces of the poster Irena Hochman and Tadeusz Mysłowski collection
Ewa Kuryluk Ludzie z powietrza retrospektywa 1959 2002 instalacje fotografie rysunki obrazy Ewa Kuryluk Air people retrospective 1959 2002 installations photographs drawings paintings
 
Modernizm i PRL
Emilia meble muzeum modernizm
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
W powojennej Polsce 1945 1948
 
Most often loaned books in the library