Nowości
Horni Slavkov 1792 1992 Schlaggenwald
Dawne kotlarstwo warsztat i wyroby
Poselstwo RP w Bernie przemilczana historia
Skarbiec rozmaitych scjencji historia Rzeczypospolitej w sylwie z 1759 roku
Sławę nam znaczono stworzyć katalog wystawy
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Niko Pirosmanashvili State Museum
O Zygmuncie Waliszewskim wspomnienia i listy
History and coin finds in Georgia late Roman and Byzantine hoards 4th 13th c
Borys Romanowski polski malarz w Gruzji 1925 1947 Borys Romanowski a Polish painter in Georgia 1925 1947 wystawa w Muzeum Historycznym w Tbilisi
Niko Pirosmani
 
Modernizm i PRL
To nie są moje wielbłądy o modzie w PRL
Moda w rytmie epoki
Barbara Hoff
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece