New items
exhibition of Polish posters
Ustawa o muzeach komentarz
Znad modrego Dunaju po leniwy San Czartoryscy z Pełkiń
Góralskie jaja mała antologia humoru góralskiego
Panorama Racławicka The Racławice Panorama Das Panorama von Racławice
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Zygmunt Waliszewski
cultural heritage of Georgia 2016 2017
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Dimitri Ermakov photographer and collector
History and coin finds in Georgia late Roman and Byzantine hoards 4th 13th c
 
Modernizm i PRL
Moda w rytmie epoki
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Od modernizmu do meta┼Ťwiata
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
 
Most often loaned books in the library