New items
Sztuka współpracy studium grup artystycznych w czasach PRL
Wanda Czełkowska art is not rest
Spotkanie przy stole Barbara Maria Woźniak A meeting at the table
Jak kwitnące drzewo Florencja średniowieczna i renesansowa
Kraków wczoraj i przedwczoraj
 
Modernizm i PRL
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Modernizm socrealizm socmodernizm postmodernizm przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Barbara Hoff
 
Most often loaned books in the library