New items
Ceramika chodzieska w prywatnych zbiorach
Między kolektywizmem a indywidualizmem awangarda japońska w latach 50 i 60 XX wieku Between collectivism and individualism Japanese avant garde in the 1950s and the 1960s
Tempus non edax rerum inicjatywy i fundacje artystyczne ks kanonika Michała Krassowskiego ok 1680 przed 1768
Krośnieńskie Huty Szkła Krosno
practical guide to costume mounting
 
Modernizm i PRL
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Futerał o urządzaniu mieszkań w PRL u
 
Most often loaned books in the library