New items
Kontinuitat und Innovation Bausteine fur eine Ikonologie der Moderne
Księżycowy blask sreber informator wystawy Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej kwiecień 2012 luty 2013
Floren Władysława Łokietka The florin of Ladislaus the Short
W kręgu mitologii ojczystych
exhibition of Polish posters
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Historia Gruzji
Zygmunt Waliszewski
History and coin finds in Georgia Sasanian coin finds and hoards
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
Zygmunt Waliszewski
 
Modernizm i PRL
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
 
Most often loaned books in the library