New items
Sztuka po roku 1900 modernizm antymodernizm postmodernizm
Osiecki genius loci katalog wystawy Wussekener genius loci Austellungskatalog 7 11 2021 9 01 2022
Materie i formy pojetyki szczegółowe sztuk głównych
Kenya Hara japońskie projektowanie graficzne Laureat Nagrody im Jana Lenicy 2020 graphic design from Japan Laureate of the Jan Lenica Award 2020
collection of genre paintings Manners and customs of the Meiji era
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Zygmunt Waliszewski
Rita Serengeti Rita Xac'aturiani
Dimitri Ermakov photographer and collector
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Vep'xvajeebi mxatvart'a ot'xi t'aoba The Vepkhvadzes four generations of artists
 
Modernizm i PRL
Socjalizm twórz wspólnotę twórz! polski plakat socrealistyczny 1949 1955 Muzeum im Stanisława Fischera w Bochni 27 10 2011 15 01 2012 r
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Od modernizmu do metaświata
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
 
Most often loaned books in the library