New items
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
Szkice z dziejów dawnego Przemyśla i ziemi przemyskiej Cz 2
Ewa Kuryluk Ludzie z powietrza retrospektywa 1959 2002 instalacje fotografie rysunki obrazy Ewa Kuryluk Air people retrospective 1959 2002 installations photographs drawings paintings
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia przewodnik po wystawie Seismograph of the acceleration age exhibition guidebook
Magdalena Abakanowicz
 
Modernizm i PRL
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
To nie są moje wielbłądy o modzie w PRL
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
 
Most often loaned books in the library