New items
Tempus non edax rerum inicjatywy i fundacje artystyczne ks kanonika Michała Krassowskiego ok 1680 przed 1768
Zanim powstał Wydział Rzeźby nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818 1939
500 lat dzwonu Zygmunta
Analytical chemistry for the study of paintings and the detection of forgeries
NO! and the Conformists faces of Soviet art of 50s to 80s NET! i konformisty obrazy sovetskogo iskusstva 50 h do 80 h godov Nie! i konformiści oblicza sztuki radzieckiej lat 50 do 80
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Modny PRL
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
 
Most often loaned books in the library