New items
Zanim powstał Wydział Rzeźby nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818 1939
Tempus non edax rerum inicjatywy i fundacje artystyczne ks kanonika Michała Krassowskiego ok 1680 przed 1768
Fashion draping techniques Vol 1 dresses collars drapes knots volumes sleeves
Sveriges lansmuseer The regional museums of Sweden
Louise Bourgeois Imaginary conversations Louise Bourgeois Imaginaere samtaler
 
Modernizm i PRL
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Socrealizm w malarstwie polskim
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
 
Most often loaned books in the library