New items
Słowo architekta opowieści o architekturze Polski Ludowej
Cricoteka informator
Polityka publiczna wobec zabytków nieruchomych w Polsce doświadczenia reguły model
4 Międzynarodowa Wystawa Mała Forma Graficzna 13x18 Dialog warsztatu z cyfrą 4th International Exhibition Small Graphic Form 13x18 A dialogue of traditional workshop with the digit
Magdalena Abakanowicz
 
Modernizm i PRL
Modny PRL
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
 
Most often loaned books in the library