Nowości
Eseje o sztuce i artystach
Ludowa historia kobiet
Muzeum Narodowe w Krakowie Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Kamienicy Szołayskich nowa ekspozycja
Sławę nam znaczono stworzyć katalog wystawy
Władysław Turowski Leć piosenko!
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
King Erekle
Merab Abramishvili
Zygmunt Waliszewski 1897 1936 prace młodzieńcze katalog wystawy
O Zygmuncie Waliszewskim wspomnienia i listy
Niko Pirosmanashvili State Museum
 
Modernizm i PRL
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 1
Moda w rytmie epoki
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece