New items
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
DOFA Dolnośląski Festiwal Architektury 30 09 07 10 wystawy konkursowe wystawy problemowe otwarte miasto projekcje konfrontacje przestrzeń publikacje
Sztuka Wiedeń Galicja i nie tylko Art Vienna Galicia and more T 1 Cz 1
Aleja w krajobrazie miasta charakterystyka formy i rozwój na terenie Krakowa
Gabinety i ogrody polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania
 
Modernizm i PRL
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
 
Most often loaned books in the library