New items
Zamek Królewski w Nowym Sączu około 1300 1611
Nieodzowność konserwatyzmu pisma wybrane
Prezentacja prac konserwatorskich i działań prewencyjnych zrealizowanych w ramach projektu Przeszłość Przyszłości Remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji konferencja naukowa
Spotkanie przy stole Barbara Maria Woźniak A meeting at the table
Sztuka polska 7
 
Modernizm i PRL
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Socrealizmy i modernizacje
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
 
Most often loaned books in the library