New items
Sztuka polska 7
Motywy Krakowa z lat 1930 1975 Witolda Chomicza malarstwo grafika rysunek architektura panoramy plakaty Muzeum Historyczne m Krakowa luty marzec 1975
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
Ikonografia mangi wpływ tradycji rodzimej i zachodnich twórców na wybranych japońskich artystów mangowych
Catalogue of rubbings of brasses and incised slabs
 
Modernizm i PRL
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Barbara Hoff
Od modernizmu do metaświata