New items
Robert Guinan Chicago en marge du reve americain Chicago on the fringe of the American dream
Podróże malownicze przez Polskę 1780 1784 Pictoresque travels through Poland 1780 1784 Zivopisnye putesestvia po Polʹse 1780 1784
Gulacsy the prince of Na'Conxypan
Kamil Kocurek
Zanim powstał Wydział Rzeźby nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818 1939
 
Modernizm i PRL
Dizajn tamtych czasów
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Życie codzienne w PRL
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
 
Most often loaned books in the library