Nowości
Piękno zdeptane kult brzydoty
Nyitom szemem alomra Balassi Balint hirtelen elete Burzliwe życie Balinta Balassiego
Z Ukrainou v serci hudoznij rozpis Marii Timak With Ukraine in the heart art paiting of Maria Tymiak
Paryska lewica w stalinowskiej Warszawie wystawa współczesnej plastyki francuskiej w CBWA w 1952 roku
Eseje o sztuce i artystach
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Niko Pirosmani
Kartuli gemos memkvidreoba Heritage of Georgian taste
Kunstschatze Georgiens
Zygmunt Waliszewski
Podróż na Wschód The journey to the East
 
Modernizm i PRL
Od modernizmu do metaświata
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Socrealizm w malarstwie polskim
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece