Nowości
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Archeolodzy polscy wobec nazizmu i stalinizmu
Szkice z dziejów dawnego Przemyśla i ziemi przemyskiej Cz 2
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
Prezentacja prac konserwatorskich i działań prewencyjnych zrealizowanych w ramach projektu Przeszłość Przyszłości Remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji konferencja naukowa
 
Modernizm i PRL
Socjalizm twórz wspólnotę twórz! polski plakat socrealistyczny 1949 1955 Muzeum im Stanisława Fischera w Bochni 27 10 2011 15 01 2012 r
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 1
Moda w rytmie epoki
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Życie codzienne w PRL
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece