Nowości
Anna Rodzińska Iwiańska
Etnografia to piękna zabawka w rękach literatów z dworu i miasta w Polsce XIX wieku i później
Na drodze do współczesności Archiwum Narodowe w Krakowie ludzie miejsca praca 1878 2021
Karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury w Hiszpanii studium prawnoporównawcze
Towards the Bauhaus
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Golden fleece art of Gera Izolda Melikishvili Tsitsino Mumladze Maia Nagladze David Okujava Ketevorgia
Dawna Gruzja
man in the panther skin heritage of manuscripts
Podróż na Wschód The journey to the East
Khashuri Museums Union guide Khashuri Local Museum Kvishkheti Dimitri Kiphiani Museum Surami Lesia Ukrainka Museum
 
Modernizm i PRL
Barbara Hoff
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Życie codzienne w PRL
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece