Nowości
Francuska 12 kalendarium działalności Domu Oświatowego na łamach Polonii i Polski Zachodniej 11 listopada 1934 1 września 1939 roku
Ceramika chodzieska w prywatnych zbiorach
Idos & rivals artistic competition in antiquity and the early modern era Kunsthistorisches Museum Vienna 20 September 2022 8 January 2023
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
Sztuka współpracy studium grup artystycznych w czasach PRL
 
Modernizm i PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece