New items
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia przewodnik po wystawie Seismograph of the acceleration age exhibition guidebook
Arkadia przewodnik po wystawie Arcadia exhibition guidebook
Złoty wiek Królestwa Węgier czasy Macieja Korwina A Magyar Kiralysag aranykora Corvin Matyas uralkodasa
Społeczeństwo Przemyśla w XIV XVIII wieku T 1
Między kolektywizmem a indywidualizmem awangarda japońska w latach 50 i 60 XX wieku Between collectivism and individualism Japanese avant garde in the 1950s and the 1960s
 
Modernizm i PRL
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Moda Polska Warszawa
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
 
Most often loaned books in the library