Nowości
Sztuka współpracy studium grup artystycznych w czasach PRL
Cricoteka informator
Gesichter auf Glas fruhe Sudsee Fotografien aus dem Museum Godeffroy
Sveriges lansmuseer The regional museums of Sweden
Gulacsy the prince of Na'Conxypan
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
Tbilisi o Gruzji ludziach i dziełach
Henryka Justyńska Gruzja malarstwo Galeria Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Krakowie
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Moda w rytmie epoki
Emilia meble muzeum modernizm
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece