New items
Gdyńskie perły czyli więcej niż modernizm
museum as experience an email odyssey through artists' and collectors' museums
Etnografia to piękna zabawka w rękach literatów z dworu i miasta w Polsce XIX wieku i później
Malva
collection of genre paintings Manners and customs of the Meiji era
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Niko Pirosmanaszvili 1862 1918 katalog wystawy Muzeum Narodowe w Warszawie październik 1968
Dimitri Ermakov photographer and collector
Henryka Justyńska Gruzja malarstwo Galeria Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Krakowie
Zyga Waliszewski polski malarz w Gruzji 1907 1921 Zyga Waliszewski a Polish painter in Georgia 1907 21
 
Modernizm i PRL
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
Modny PRL
Socrealizm w malarstwie polskim
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie