New items
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Złoty wiek Królestwa Węgier czasy Macieja Korwina A Magyar Kiralysag aranykora Corvin Matyas uralkodasa
Idos & rivals artistic competition in antiquity and the early modern era Kunsthistorisches Museum Vienna 20 September 2022 8 January 2023
Prezentacja prac konserwatorskich i działań prewencyjnych zrealizowanych w ramach projektu Przeszłość Przyszłości Remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji konferencja naukowa
Cyprian Norwid katalog prac plastycznych Dział 2 T 7 2
 
Modernizm i PRL
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Socrealizm w malarstwie polskim
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 2 Eseje
 
Most often loaned books in the library