New items
Sławę nam znaczono stworzyć katalog wystawy
Nierównym krokiem globalizacja i Europa wielu prędkości 1500 1800
Ponad przestrzeniami ludzie TOPR w stulecie
Krakowskie silvae rerum szkice o ludziach
Lusterkeramik schillerndes Geheimnis Luster ceramics shimmering secret / fur das Museum fur Islamische Kunst Staatliche Museen zu Berlin herausgegeben von Miriam Kuhn und Martina Muller Wiener Ubersetzung ins Deutsche Volker Ellerbeck Ubersetzung ins Englische David Sanchez Cano
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Living culture of the three writing systems of the Georgian alphabet
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
History and coin finds in Georgia late Roman and Byzantine hoards 4th 13th c
Merab Abramishvili
O Zygmuncie Waliszewskim wspomnienia i listy
 
Modernizm i PRL
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Socrealizm w malarstwie polskim
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
 
Most often loaned books in the library