New items
Nieodzowność konserwatyzmu pisma wybrane
Podróże malownicze przez Polskę 1780 1784 Pictoresque travels through Poland 1780 1784 Zivopisnye putesestvia po Polʹse 1780 1784
Sztuka współpracy studium grup artystycznych w czasach PRL
4 Międzynarodowa Wystawa Mała Forma Graficzna 13x18 Dialog warsztatu z cyfrą 4th International Exhibition Small Graphic Form 13x18 A dialogue of traditional workshop with the digit
Louise Bourgeois Imaginary conversations Louise Bourgeois Imaginaere samtaler
 
Modernizm i PRL
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Socrealizmy i modernizacje
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Socrealizm w malarstwie polskim
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
 
Most often loaned books in the library