New items
Prof Filutek 1948 1966
Catalogue of rubbings of brasses and incised slabs
Prezentacja prac konserwatorskich i działań prewencyjnych zrealizowanych w ramach projektu Przeszłość Przyszłości Remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji konferencja naukowa
Ofenkachel kafel do pieca 1 marca 22 maja 2022 Muzeum Dialogu Kultur Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach
Gabinety i ogrody polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania
 
Modernizm i PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Życie codzienne w PRL
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
 
Most often loaned books in the library