Nowości
Sveriges lansmuseer The regional museums of Sweden
Między kolektywizmem a indywidualizmem awangarda japońska w latach 50 i 60 XX wieku Between collectivism and individualism Japanese avant garde in the 1950s and the 1960s
Ochrona zabytków historia doktryny systemy prawne
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Gesichter auf Glas fruhe Sudsee Fotografien aus dem Museum Godeffroy
 
Modernizm i PRL
Socrealizmy i modernizacje
W powojennej Polsce 1945 1948
Socrealizm w malarstwie polskim
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece