New items
Gdyńskie perły czyli więcej niż modernizm
Art & catholicism in the Dutch Republic Kunst & Katholizismus in der niederlandischen Republik
Stanisław Szukalski fotografista the photographist
Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku oraz wybrane eseje
Życie codzienne kobiet w 20 leciu międzywojennym na łamach Tygodnika Ilustrowanego informator
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Golden fleece art of Gera Izolda Melikishvili Tsitsino Mumladze Maia Nagladze David Okujava Ketevorgia
P'lorenskebi mravalerovani sak'artvelos xibli Florensky the charm of multinational Georgia
Podróż na Wschód The journey to the East
Zygmunt Waliszewski 1897 1936 prace młodzieńcze katalog wystawy
 
Modernizm i PRL
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Życie codzienne w PRL
 
Most often loaned books in the library