Nowości
Hantai Klee and other abstractions
Nieodzowność konserwatyzmu pisma wybrane
Oblicza plakatu kolekcja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego Many faces of the poster Irena Hochman and Tadeusz Mysłowski collection
Francuska 12 kalendarium działalności Domu Oświatowego na łamach Polonii i Polski Zachodniej 11 listopada 1934 1 września 1939 roku
Um 1500 Europa zur Zeit Albrecht Durers
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
W powojennej Polsce 1945 1948
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece