New items
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia Seismograph of the acceleration age
Prof Filutek 1948 1966
Analytical chemistry for the study of paintings and the detection of forgeries
August Zamoyski nie tylko z archiwum not just from the archives
Idos & rivals artistic competition in antiquity and the early modern era Kunsthistorisches Museum Vienna 20 September 2022 8 January 2023
 
Modernizm i PRL
Życie codzienne w PRL
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
 
Most often loaned books in the library