New items
Szkice z dziejów dawnego Przemyśla i ziemi przemyskiej Cz 2
Motywy Krakowa z lat 1930 1975 Witolda Chomicza malarstwo grafika rysunek architektura panoramy plakaty Muzeum Historyczne m Krakowa luty marzec 1975
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
Archeolodzy polscy wobec nazizmu i stalinizmu
Pejzaże na porcelanie inspiracje malarskie z Bellottem w tle
 
Modernizm i PRL
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Dizajn tamtych czasów
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
 
Most often loaned books in the library