New items
Sergej Vrublevskij Krasnoarsk Souz hudoznikov Rossii Sergey Vrublevskey Krasnoyarsk The Union of Russian Artists
Polskie oblicze dzisiejszego Chrystusa twórczość rzeźbiarska Antoniego Rząsy
Mikołaj Kopernik portrety i inne wizerunki portraits and other images
Raport o stanie architektury drewnianej w Polsce
Nowosielski w Łodzi Nowosielski in Łódź
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Borys Romanowski polski malarz w Gruzji 1925 1947 Borys Romanowski a Polish painter in Georgia 1925 1947 wystawa w Muzeum Historycznym w Tbilisi
Henryk Hryniewski
Historia Gruzji
Zygmunt Waliszewski
Zygmunt Waliszewski
 
Modernizm i PRL
Życie codzienne w PRL
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Moda Polska Warszawa
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
 
Most often loaned books in the library