New items
Francuska 12 kalendarium działalności Domu Oświatowego na łamach Polonii i Polski Zachodniej 11 listopada 1934 1 września 1939 roku
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha bliżej niż myślisz
Sztuka Wiedeń Galicja i nie tylko Art Vienna Galicia and more T 1 Cz 1
Tiepolo und das Kostum Konstruktion von Geschichte im Historienbild
Um 1500 Europa zur Zeit Albrecht Durers
 
Modernizm i PRL
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Moda w rytmie epoki
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
 
Most often loaned books in the library