New items
Detal architektoniczny kościoła Mariackiego w Gdańsku katalog i zarys problematyki Architectural detail in St Mary's church in Gdańsk catalogue & outline of issues
Biografie nie autoryzowane Biographies un authorized
collection of genre paintings Manners and customs of the Meiji era
Aktualne wyzwania w ochronie dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Zatem Najświętsza Maria Panna musi oglądać swoją sprofanowaną siedzibę Malbork między polityką a sacrum 1772 1856 T 2
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Zygmunt Waliszewski
History and coin finds in Georgia Sasanian coin finds and hoards
Kunstschatze Georgiens
Niko Pirosmani
Borys Romanowski polski malarz w Gruzji 1925 1947 Borys Romanowski a Polish painter in Georgia 1925 1947 wystawa w Muzeum Historycznym w Tbilisi
 
Modernizm i PRL
Olbrzymki kobiety i socrealizm
To nie są moje wielbłądy o modzie w PRL
Socrealizm w malarstwie polskim
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
 
Most often loaned books in the library