New items
Muzej na sovremena umetnost Skopje podareni dela 26 juli 1963 26 juli 1965
Nie utracone dziedzictwo inwentaryzacja zabytk├│w sztuki na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej
Teatr żydowski w Gdańsku 1876 1968
Zygmunt Plater z Białaczowa 1870 1934 jego ród miejsce i życie
Samuel von Brukenthal ein fruher Europaer
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Vep'xvajeebi mxatvart'a ot'xi t'aoba The Vepkhvadzes four generations of artists
P'lorenskebi mravalerovani sak'artvelos xibli Florensky the charm of multinational Georgia
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
Georgian clothing XVI XVIII cc
Zyga Waliszewski polski malarz w Gruzji 1907 1921 Zyga Waliszewski a Polish painter in Georgia 1907 21
 
Modernizm i PRL
W powojennej Polsce 1945 1948
Nowoczesno┼Ť─ç reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Nowoczesno┼Ť─ç reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Cztery nowoczesno┼Ťci teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
 
Most often loaned books in the library