New items
Mikołaj Kopernik portrety i inne wizerunki portraits and other images
Art & catholicism in the Dutch Republic Kunst & Katholizismus in der niederlandischen Republik
Od Horodła do Horodła 1413 2013 unia horodelska dzieje i pamięć wystawa Muzeum Zamojskiego w Zamościu i Muzeum Historii Polski Muzeum Zamojskie w Zamościu 29 IX 31 IX 2013
Poselstwo RP w Bernie przemilczana historia
Kenya Hara japońskie projektowanie graficzne Laureat Nagrody im Jana Lenicy 2020 graphic design from Japan Laureate of the Jan Lenica Award 2020
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Zyga Waliszewski polski malarz w Gruzji 1907 1921 Zyga Waliszewski a Polish painter in Georgia 1907 21
Henryka Justyńska Gruzja malarstwo Galeria Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Krakowie
Kunstschatze Georgiens
Rita Serengeti Rita Xac'aturiani
Dawna Gruzja
 
Modernizm i PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Emilia meble muzeum modernizm
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Socrealizm w malarstwie polskim
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
 
Most often loaned books in the library