New items
Między kolektywizmem a indywidualizmem awangarda japońska w latach 50 i 60 XX wieku Between collectivism and individualism Japanese avant garde in the 1950s and the 1960s
500 lat dzwonu Zygmunta
Tempus non edax rerum inicjatywy i fundacje artystyczne ks kanonika Michała Krassowskiego ok 1680 przed 1768
Cyprian Norwid katalog prac plastycznych Dział 2 T 7 2
Archeolodzy polscy wobec nazizmu i stalinizmu
 
Modernizm i PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Socrealizm w malarstwie polskim
Barbara Hoff
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
 
Most often loaned books in the library