New items
Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny
Fashion draping techniques Vol 1 dresses collars drapes knots volumes sleeves
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
4 Międzynarodowa Wystawa Mała Forma Graficzna 13x18 Dialog warsztatu z cyfrą 4th International Exhibition Small Graphic Form 13x18 A dialogue of traditional workshop with the digit
Sztuka Wiedeń Galicja i nie tylko Art Vienna Galicia and more T 1 Cz 1
 
Modernizm i PRL
Życie codzienne w PRL
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Socjalizm twórz wspólnotę twórz! polski plakat socrealistyczny 1949 1955 Muzeum im Stanisława Fischera w Bochni 27 10 2011 15 01 2012 r
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 1
 
Most often loaned books in the library