New items
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia przewodnik po wystawie Seismograph of the acceleration age exhibition guidebook
Grafiki więźniów politycznych 1981 1986
Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny
Gesichter auf Glas fruhe Sudsee Fotografien aus dem Museum Godeffroy
Florencja od Dantego do Galileusza
 
Modernizm i PRL
Socrealizmy i modernizacje
Socrealizm w malarstwie polskim
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
 
Most often loaned books in the library