New items
Ceramika chodzieska w prywatnych zbiorach
DOFA Dolnośląski Festiwal Architektury 30 09 07 10 wystawy konkursowe wystawy problemowe otwarte miasto projekcje konfrontacje przestrzeń publikacje
Francuska 12 kalendarium działalności Domu Oświatowego na łamach Polonii i Polski Zachodniej 11 listopada 1934 1 września 1939 roku
August Zamoyski nie tylko z archiwum not just from the archives
500 lat dzwonu Zygmunta
 
Modernizm i PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 2 Eseje
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
To nie są moje wielbłądy o modzie w PRL
 
Most often loaned books in the library