New items
Oblicza plakatu kolekcja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego Many faces of the poster Irena Hochman and Tadeusz Mysłowski collection
DOFA Dolnośląski Festiwal Architektury 30 09 07 10 wystawy konkursowe wystawy problemowe otwarte miasto projekcje konfrontacje przestrzeń publikacje
Taka jest nasza historia 160 lat Muzeum Narodowego w Warszawie
Idos & rivals artistic competition in antiquity and the early modern era Kunsthistorisches Museum Vienna 20 September 2022 8 January 2023
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha bliżej niż myślisz
 
Modernizm i PRL
Życie codzienne w PRL
Socrealizmy i modernizacje
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Moda w rytmie epoki
W powojennej Polsce 1945 1948
 
Most often loaned books in the library